2155. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Prosinca 2012. u 11:54

Gospodin mi je pokazao sliku zuba sa karijesom.

Tada je rekao, “Vidiš li karijes, Reymundo?”

Rekao sam, “Da.”

Vidiš li kako je bijeli dio zuba postao taman i crn.

Rekao sam, “Da.”

Tada je Gospodin rekao, “Tako je sa Tijelom Kristovim. Zlo i grijeh jedu ono što je čisto i bijelo. To se događa od crkvenih vođa pa sve do prosječne osobe koja traži Jahvu, Isusa Krista i Svetog Duha. Sotona ih ugrize i oni padnu.

Ljudi trebaju čitati svoje Biblije, moliti se, uzimati Gospodnju večeru. Đavao nije budala kada se radi o zavaravanju kršćana i nevjernika. Gospodinovo Srce i Ljubav su tu, ali morate tražiti čistim srcem, moliti za zaštitu od sebe samih i Sotone, jer to dvoje je protiv vašeg duha. Idi na svoje tiho mjesto i moli i čitaj svoju Bibliju svakodnevno. Tvoje oči će se otvoriti stvarnim istinama vašeg Boga. Traži i naći ćeš. Tada ćete vidjeti da će karijes prestati u vašem duhovnom tijelu. Otvorite svoje oči i spasite se. Volim vas sve. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply