221. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Listopada 1992. u 22:50 na španjolskom.

Milja je daleka. Milja, Dan kada potrčite milju prema vašem Bogu je dan kada ćete se spasiti. Želim da trčite. Želim da tražite svojeg Boga. Onog koji je stvorio Svijet, Nebo, Zvijezde, s Mojim Sinom Isusom, vašim Kristom, i Svetim Duhom.

Ovo je vaš Otac. Onaj koji govori sa Čistim Usnama. Gledajte, morate trčati milju prema vašem Bogu. Tada morate trčati dvije milje za vašeg Boga. Tada morate trčati tri milje prema vašem Bogu. Milju vašeg Boga, vaš Bog vas voli svom Ljubavlju Neba, Svijeta, Zvijezda, s Ljubavlju Božjom. Morate tražiti vašeg Boga; Oca, Sina, i Svetog Duha.

Jeste li Me čuli? Morate trčati milju. Stigao je Dan milje. Otvorite svoje oči. Otvorite svoje uši i tražite svoju braću na ulicama. Trčite milju za svoje sinove, za svoju braću, za svoju obitelj. Trčite prema vašem Bogu. Onom koji je sve načinio sa Sinom i Svetim Duhom. Milja vašeg Boga, je milja koja će vas spasiti. A vi morate spasiti svoju braću i sestre i svoju obitelj. Otvorite Bibliju i čitajte Riječ vašeg Boga; sa očima vašeg Boga; sa ušima vašeg Boga. Sveti Duh će vam pomoći, ali vi morate trčati milju.

Jeste li Me čuli? Milju vašeg Boga, ako imate glad otvorite Bibliju. Biblija će vam dati Hranu vašeg Boga, sa Sinom, i Svetim Duhom. Stigao je Dan Biblije. Stigao je Dan Riječi vašeg Boga. Podignite Bibliju, čitajte Riječ vašeg Boga, i pokazat ću vam način vašeg Boga, način Mojeg Sina vašeg Krista, način Svetog Duha.

Na taj način, vi ćete rasti, i upoznat ćete Mene, s Mojim Sinom, i Svetim Duhom. Ali morate otvoriti Bibliju, i morate ju čitati, sa otvorenim očima, sa otvorenim ušima, tražeći vašeg Boga. Jer vaš Bog vam je rekao, i vi ste to učinili jer vam je vaš Bog rekao da otvorite svoju Bibliju. Jer stigao je Dan Riječi vašeg Boga. Jeste li Me čuli? Moji Sinovi i Kćeri, Oni koji imaju glad da upoznaju Oca, i Sina, i Svetog Duha.

Stigao je, Dan Biblije, i želim da trčite milju. Milju sa znojem vašeg Bga, sa znojem Mojeg Sina, sa znojem Svetog Duha, trčite milju sa Biblijom. Trčite milju sa Bibljom i pokažite svojim sinovima, svojim kćerima, svojoj braći, sestrama i svakome za koga znate da ima glad da upozna Boga. Onoga koji je načinio Svijet, Zvijezde, Nebo.

Ovo je vaš Otac. Onaj koji je načinio sve sa Riječju Božjom. Sa Sinom i Svetim Duhom, sa Ljubavlju vašeg Boga, govorim vam istinu. Trčite milju! Tražite svojeg Boga s Biblijom, i na taj način Duh Sveti će vam pokazati pravi, čist, i ispravan put sa znojem gladi da upoznate svojeg Boga. Želim da podignete svoj Križ, i trčite milju. Tražite Ovce i Sjemena, svakoga tko voli svojeg Boga, sa Ljubavlju Svetog Duha, sa Ljubavlju Krista, sa Ljubavlju Oca. Sretni pozdravi Moji Sinovi, Moje Kćeri. Sretni pozdravi.

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply