2339. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Travnja 2015. u 6h.

Događaj:
Dok sam spavao imao sam san. U tom snu u tri odvojena događaja vozio sam se dizalom i za vrijeme tog kretanja našao sam se potpuno promijenjen u treptaj oka. Cijelo moje tijelo se promijenilo u drugačiju osobu, i to me šokiralo. Zamjetio sam da su čak i ljudi oko mene zamjetili moju promjenu. Osjetio sam tu snažnu duhovnu silu unutar mene, i svugdje oko mene. Taj događaj je bio tako snažan da me probudio.

Proroštvo:

Tada je Gospodin rekao, “Učini kako ti kažem, napiši ono što govorim. Što više netko traži Gospodina, istinski u svojem srcu, doći će do te promjene. To neće biti kao sa čovječjim riječima, nego ti istinski kažem, Sila Svetog Duha će ispuniti Moje Istinske Sljedbenike. Moji Ljudi će znati bez trunke sumnje da su postali Duhom ispunjeni Kršćani. Ta promjena će promijeniti ljude u Božju Vojsku. Moja Slava će biti u toj osobi sa Silom i Snagom, a Vrata Neba će im biti otvorena. Moja Djeco, tražite Me i naći ćete Me. Jer Sva Božja Sila je u Mojem Duhu sada i zauvijek.

Zapamtite, preljub, idolopoklnostvo, laži, krađa, traženje stvari ovoga svijeta, znače smrt za vas zauvijek. Napustite Sotonu i ovaj svijet, i tražite vašeg Boga i Spasitelja i živite zauvijek u Nebu. Čitajte i slušajte Moju Riječ preko Mojeg malog proroka, Reymunda, jer kraj je pred vama. Tako neka bude! Tako neka bude! Tako neka bude!

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply