287. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Veljače 1993. u 20:46 na Engleskom i nerazumljivim jezicima.

Islam, Islam će biti način budućnosti. Antikrist, lažni prorok će jesti Islam, probavljat će ga, obožavat će ga, živjet će ga. Sjetite se Mojih Riječi. Islam će biti način đavla, bit će način antikrista. Islam. Zapamtite Riječi. Tako kaže Jahve, Isus Krist, i Sveti Duh, način, manira budućnosti, đavla. Islam, i zvijezda glavnog grada đavla. Islam. Tako kaže Jahve, tako kaže Isus Krist, tako kaže Sveti Duh.

Moja Djeco, Moji Sveci, Moje Ovce, Moja Janjadi, budite pažljivi. Budite mudri. Budite jaki. Jer Islam je ovdje. Jer Islam će pokušati uništiti Moje Ovce, Moju Janjad. Ne brinite. Ne bojte se. Jer Snaga i Slava Jahvina su tu, sa Sinom, i Svetim Duhom. Kao lopov u noći. Čuvajte se Islama. (Nerazumljivi jezici?)

Sjetite se Davidove Zvijezde. Davidova Zvijezda će se pojaviti, kada lažni prorok postane glava crkve Islama. Plamenovi s neba, Zvijezda će se pojaviti, sa Snagom Jahve, sa Snagom Svetog Duha, sa Snagom Neba, Davidova Zvijezda. Jer je počelo u Betlehemu, jer će početi u Betlehemu, Davidova Zvijezda. Zvijezda Vječno trajnog Mira, Mira i Spokoja u Mojim Ovcama.

Ovo je vaš Otac Jahve sa Snagom, i Slavom svega što je pravedno, svega što je čisto, sa Sinom, Isusom Kristom Nazarećaninom, i Svetim Duhom. Zapamtite Davidovu Zvijezdu. Zapamtite simbol Egipta. Zapamtite lažnog proroka. Islam će biti način budućnosti. Za lažnog proroka, antikrista, đavla, i sve što je zlo. Tako kaže Jahve, Isus Krist, i Sveti Duh.

Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Hvala ti Oče. Slava tebi Oče. Sva Hvala, i Slava idu Ocu. Jer Otac je Stvaratelj, Razarač Svemira. Štujem te Oče. Dajem ti Slavu. Dajem ti sve, Moj Nebeski Oče. Ovo je Isus Krist Nazarećanin, Sav Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Hvala ti Oče, Moj Nebeski Oče. Hvala ti.

Jer pozornica je postavljena, igrači imaju svoje uloge. Moji Nebeski Anđeli su spremni. Jer posljednji veliki Rat, će biti kraj svega što je zlo, jednom i zauvijek. Hvala ti Moj Nebeski Oče. Hvala ti. Zaštiti Moje Ovce. Zaštiti Moju Janjad. Zaštiti sve što je moje. Neću izgubiti niti JEDNU.

Jer sva Snaga, i Slava idu Jahvi. Jer sva Snaga, i Slava idu Jahvi. Jer sva Snaga, i Slava idu Jahvi. Hvala ti Oče. Slava i Čast neka budu Ocu. Slava i Čast neka budu Ocu. Štujem te Oče. Poslušan sam ti Oče. Tvoj Nebeski Sin će učiniti što god tražiš sa Poslušnošću u Ljubavi, jer ti si Moj Otac, i zaslužuješ svu Snagu, Slavu, i Autoritet. Hvala ti Oče. Hvala ti Oče.

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply