287. Proroštvo – Islam će biti način budućnosti

Islam će biti način đavla, bit će način antikrista.

 

287. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 2. Veljače 1993. u 20:46.

Na Engleskom i nerazumljivim jezicima.

Islam, Islam će biti način budućnosti. Antikrist, lažni prorok će jesti Islam, probavljat će ga, obožavat će ga, živjet će ga. Zapamtite Moje Riječi. Islam će biti način đavla, bit će način antikrista. Islam. Zapamtite Riječi. Tako kaže Jahve, Isus Krist, i Sveti Duh, način, put budućnosti, đavla. Islam, i zvjezdani glavni grad đavla. Islam. Tako kaže Jahve, tako kaže Isus Krist, tako kaže Sveti Duh.

Moja Djeco, Moji Sveci, Moje Ovce, Moja Janjadi, budite pažljivi. Budite mudri. Budite jaki. Jer Islam je tu. Jer Islam će pokušati uništiti Moje Ovce, Moju Janjad. Ne brinite se. Ne bojte se. Jer Sila i Slava Jahvine su tu, sa Sinom, i Svetim Duhom. Kao lopov u noći. Pazite se Islama. (Nerazumljivi jezici?)

Zapamtite Davidovu Zvijezdu. Davidova Zvijezda će se pojaviti, kada lažni prorok postane glava crkve Islama. Plamenovi s neba, Zvijezda će se pojaviti, sa Silom Jahve, sa Silom Svetog Duha, sa Silom Neba, Davidova Zvijezda. Jer počelo je u Betlehemu, jer će početi u Betlehemu, Davidova Zvijezda. Zvijezda Vječno trajnog Mira, Mira i Spokoja u Mojim Ovcama.

Ovo je vaš Otac Jahve sa Silom, i Slavom svega što je pravedno, svega što je čisto, sa Sinom, Isusom Kristom Nazarećaninom, i Svetim Duhom. Zapamtite Davidovu Zvijezdu. Zapamtite simbol Egipta. Zapamtite lažnog proroka. Islam će biti način budućnosti. Za lažnog proroka, antikrista, đavla, i sve što je zlo. Tako kaže Jahve, Isus Krist, i Sveti Duh.

Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Hvala ti Oče. Slava tebi Oče. Sva Hvala i Slava idu Ocu. Jer Otac je Činitelj i Slamatelj Svemira. Štujem te Oče. Dajem ti Slavu. Dajem ti sve, Moj Nebeski Oče. Ovo je Isus Krist Nazarećanin, Sav Mir, Čast, i Slava idu Ocu. Hvala ti Oče, Moj Nebeski Oče. Hvala ti.

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

 

 

Leave a Reply