322. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 4. Svibnja 1993. u 12:57 na Španjolskom

Evo ga. Evo ga Moj sine, svi darovi koje sam ti namjeravao dati. Evo ga. Moje Oči su usmjerene na korake koje činiš. One su usmjerene na sve što činiš, i na način na koji to činiš. Moraš sve učiniti na Božji način. Moraš učiniti sve na način Mojega Sina Isusa. Moraš učiniti sve na način Svetoga Duha, sa silom koju imaš. Jer tvoj Otac pazi na tvoje korake i ne brini.

Čitam tvoje srce ove minute, i znam što misliš. Znam što osjetiš. Ne brini Moj sine, govorit ću ti stvari koje će se dogoditi, i način na koji će se dogoditi. Moraš usmjeriti svoj nos prema Nebu i učiniti ono što ti kažem. Stigao jje, dan štakora, psa, svega što je nečisto. Zaštitit ću te s Mojim Anđelima, s Mojim Sinom, sa Svetim Duhom, sa Silom Neba. Znaš što? Pokazat ću ti stvari Neba na Božji način.

Znam što vidiš u svojemu duhu, zadnji kraj Slona i njegov otpad koji ispušta. Jer to je način na koji će se dogoditi sa Slonom. Slon će se onečistiti na đavlov način, na način svega što je loše.

Stiglo je, tvoja žena, tvoja obitelj. Znaš što će se dogoditi jer sam ti rekao u drugim Proroštvima. Moraš paziti na potvrde. Moraš otvoriti svoje oči i svoje uši, jer je stigao, dan patnje u svijetu. Jer je đavao otpustio sve nečiste, sve crne duhove, i oni jedu i pune svoje trbuhe svime što je loše.

Ali ti ne moraš brinuti, i reci obitelji cijeloga Tijela Mojeg Sina da ne brine. Jer Otac, i Sin, i Sveti Duh, znaju što će se dogoditi prije nego se dogodi. Znam da si vidio u svojem umu, u svojem duhu, Bombu koja je potresla svijet. Bombu koja će ubiti mnoge, ali ti znaš, i Ja znam, Reymundo, da se te stvari moraju dogoditi. Jer sam ih postavio u Bibliju godinama prije.

Ti samo moraš napisati, do točke sve što ti kažem, na način na koji ti kažem, a ostalo ću Ja ispraviti. Ti samo napiši ono što ti kažem, a Ja ću ispraviti ostalo s Mojim Anđelima, sa Silom Božjom, Moj Mali Sine, Moj Ljubljeni. Zvat ću te drugi dan, drugog datuma, s Mojim Usnama, reći ću ti Riječ Božju jasno i do točke, s Mojim Sinom i Svetim Duhom.

 

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply