78. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Lipnja 1992. u 12:01 podne na jezicima i Španjolskom.

Stigao je Dan, morate tražiti, morate tražiti vaše Tijelo. Kristovo Tijelo, jer Isusovo Tijelo će patiti, ako ne izliječite Kristovo Tijelo. Patit ćete više, jer Ja sam Bog svega što jest i što će biti. Govorim vam. Morate izliječiti Tijelo Božje, Tijelo Krista Isusa jer će se đavlova vrata otvoriti i on će vas htjeti pojesti golim zubima.

On će žvakati Tijelo sa svom silom kojom može, a ako ne učinite Tijelo Kristovo jakim, on će pojesti vas. On će vas pojesti sa glađu Bijesnog Psa, gledajte, govorim vam istinu. Ovo je vaš Bog, sa Isusom, sa Svetim Duhom. Ja sam Otac svega, svega što jest i što će biti. Gledajte, dan o kojem sam govorio u Bibliji je ovdje i ako se oglušite izgubit ćete sve. Ako ne ojačate način na koji živite nećete imati šanse. Govorim vam ispravan način, sa Svojim Srcem, s ljubavlju Mojeg Srca.

Gledajte! Ja volim Svijet, Ja volim sve Svece, ali želim ih Čiste. Ne želim ih prljave. Samo Čisti će doći sa Mnom, jer sve što Ja imam je Čisto. Govorim vam Svojim Usnama, s Ljubavlju Mojeg Srca, jer znam što će se dogoditi. Govorim vam ispravan način jer ovdje je dan o kojem sam vam govorio u Bibliji, u prošlim danima.

Nije važno što ste učinili jučer. Nije važno što želite učiniti. Samo je važno kako hodate. Želim da hodate ravno prema Kristu i Svetom Duhu i Meni, vašem Ocu, to je sve što je važno ove minute. Jer oprostit ću sve što ste učinili i sve što želite učiniti, ako nije nešto ispravno.

Gledajte, dolazi vrijeme kada više nećete imati drugu priliku. Kada Čekić dođe da udari sve što je loše, nećete više imati priliku. Govorim vam ove minute jer želim da Me čujete!

Gledajte, Ja sam Bog koji vas voli s Ljubavlju. Zato vam sada govorim ove stvari, ali ako vaše srce otvrdne nećete imati više priliku. Bit će nekih koji Mi neće vjerovati. Neću učiniti ništa da ih zaustavim jer im govorim i govorim im, a oni zatvaraju svoje oči i svoje uši. Oni će živjeti sa đavlom svo vrijeme koliko ima vremena i oni će patiti mnogo.

A Riječ je za Svece koji žele čuti, koji se žele spasiti. Oni traže Boga koji je načinio Sve, Zvijezde, Mjesec, Mjesece i Svijet u kojem sada žive i sve što mogu vidjeti i sve što sam načinio Svojom Riječju.

Gledajte Moja Djeco, boli Me Srce ako vas izgubim. Imat ću Suze ako vas izgubim, ali vi se morate ojačati. Jer dolazi dan kada će svi koji žive u svijetu patiti, ako ne čujete Riječ Oca Nebeskog. Oca svega sa Sinom Isusom i sa Svetim Duhom, govorim vam ispravan način, ali vi to sami morate učiniti.

Nitko vas neće pogurnuti nadesno, ili nalijevo. Morate upotrijebiti sve što imate, u vašem Duhu, u vašem Umu, u vašem Tijelu. Morate izabrati đavla ili Mene, vašeg Boga koji je sve načinio. Morate izabrati, nije teško. To je sve što morate učiniti. Odaberite način kojim želite ići, jer imam Mjesto načinjeno za Svece i Mjesto za one koji Me ne vole.

Morate Me čuti, govorim vam Usnama koje su Čiste i Prave jer sve što Ja jesam je čisto i Pravo s Mojim Sinom i Svetim Duhom. Govorit ću vam i govoriti vam i govoriti vam i govoriti vam i govoriti vam i govoriti vam dok ne stavite svoje ruke u svoje uši jer to više ne želite čuti.

Tada ću znati gdje vam je Srce; volite li Me ili ne, jer ću vam govoriti dok ne postanete umorni i reći ću vam istu stvar. Želim da se pokajete za svoje grijehe. Želim da tražite svoju Braću i Sestre. Želim da živite u Miru. Ne volim svađanje.

Pastori su također loši. To ranjava Moje Srce, stvari koje čine. Gledajte! Umoran sam jer oni misle da su također bogovi. Sa Svojim Pravim Rukama brzo ću ih ispraviti. Oni će patiti više nego Sveci jer ih nisu tražili. Nisu tražili Moje Svece koji trebaju pomoć jer samo misle na sebe.

Moja Ruka će ih udariti kao što se udara muha, bit će brzo. Oni misle da sada imaju Moj Mir. Misle da sada imaju Moju Riječ. Bit će iznenađeni jer Moji Sveci žive na ulicama, bez hrane, bez odjeće, a oni ih ne traže.

Oni imaju Lijepe Riječi na svojim Usnama, ali ne čine ništa da im pomognu. Jedan ili dva dana tjedno, s Lijepim Riječima sa njihovim Usnama, oni nemaju Vjeru da čine ono što kažu. Zato vam govorim sada, vi Pastori. Znam da ćete postati Ljuti zbog onoga što vam govorim.

Podignut ćete kamenje i trčat ćete za Mojom Riječi s kamenom; da zatvorite te Uši i Srce, jer ne želite čuti. Ono što vam govorim. I htjet ćete ubiti Mojeg Reymunda jer vam se ne sviđa ono što govori. Gledajte! Ako podignete svoju Ruku na njega, Ja ću podići Svoju Ruku na vas i znat ćete da Reymundo nema uopće snage, ali Ja imam Snagu Svega. Reymundo ne može učiniti ništa nego se sakriti. Ako podignete svoje kamenje, ništa što ste ikada učinili neće vas spasiti.

Vrijeme je ovdje sada za koje sam vam govorio u Bibliji godinama i godinama i godinama, a vi zatvarate svoje oči i svoje uši. Želim da Moji Sveci koji nisu već primili Riječ Božju i Svetog Duha da čuju. Znam da ne činite djelo koje sam vas poslao da činite.

Zato ću vam Ja sa Svojom Riječi reći Sam jer vrijeme istječe. Nije me briga ako se Naljutite. Nije me briga što želite učiniti jer ću vas ubiti kao muhu. Ovo je vaš Bog, Otac svega, koji vam sada govori.

Nemojte se naljutiti na Mojeg sina jer on ne može ništa učiniti. Ja sam Prva Riječ i Posljednja Riječ i želim da to zapamtite, jer Moja Ruka je jako teška. Želim da zapamtite što vam sada govorim. Želim da gori u vašem Srcu vi Pastori.

Sveti Duh će početi i promjeniti Zakon koji stavljate u Moje Svece, jer Zakon koji vi koristite je čovječji zakon, ne Božji Zakon. Gledajte koliko mnogo Crkava imate, koliko mnogo različitih riječi imate, vi ste Slijepi i Gluhi.

Ja GOVORIM samo sa JEDNOM RIJEČI i na Jedan Način, i to Pravo i Istinito. Jer Moje Ovce trebaju pomoć, trebat će više pomoći nego za svo vrijeme otkad su se rodili, jer Ja ću zatvoriti Knjigu ovog Svijeta. Moja Riječ uvijek čini ono što Ja kažem. Ovo je vaš Bog, sa Isusom, i Svetim Duhom. Tražite Me, tražite Me, Sveci.

Anđeli su spremni jer Rat je već počeo. Počeo je! Ono što Ja započnem nitko ne može zaustaviti! Zapamtite to! Nitko ne može zaustaviti ono što Ja kažem! Ovo je Bog s Ljubavlju, s Ljubavlju Mojih Svetaca koji nemaju nikoga da im pomogne. Nemaju Nikoga osim Oca i Sina i Svetog Duha. Govorim vam jer sam Ljut, Ljut sam jer vi Pastori ne pomažete kako sam vam rekao, kada sam poslao Svojeg Sina. Svatko čini što želi, a toliko je onih koji trebaju pomoć. Govorim vam Usnama s Ljubavlju, ALI SAM LJUT.

Želim da zapamtite Mojeg čovjeka koji vam daje Riječ, Moj Reymundo. On je u Mojoj Ruci. Govorim vam opet, jer kad on dođe s Riječi u svojoj ruci da vam ju dá promatrat ću vas, da vidim što ćete učiniti s tom Riječi.

Želim pomoći ali želim da Me tražite i da ne gledate na sebe. Ništa ne možete učiniti bez Mene. Zapamtite to kada čitate ovu Riječ jer Ja znam Mog Reymunda i uskoro ću mu reći da ih pošalje. Sada trenutno još ne zna kako, ali uskoro ću mu reći.

Znam da ćete trčati za njim, ali on je u Mojoj Ruci. To je sve što ću vam reći s Ljubavlju, jer kamenje koje ćete podići ili želite podići, moglo bi pasti na vašu glavu. Zapamtite! Ovo je vaš Bog. Ovo je vaš Bog, sa Isusom, i Svetim Duhom.

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply