997. Događaj, vizija, proroštvo dani Raymondu Aguileri 18. Prosinca 1996. u 15:17 na engleskom.

Događaj u 10:30:

Vozio sam svoj auto razmišljajući o problemima koje je ova služba imala kad me Snažna Gospodinova Prisutnost ispunila mirom. Osjećao sam kao da NIŠTA na svijetu neće zaustaviti Njegove Riječi koje su došle kroz mene – imala ova služba novaca ili ne. Gospodinova prisutnost me jednostavno natopila sa stvarnošću da je kraj svijeta ovdje; i ništa to ne može zaustaviti.

 

Vizija u 15:17:

Vidio sam Bijelo Svjetlo koje me podsjećalo na pun mjesec, ali nekako je izgledalo ili sam ja osjećao da to nije bio mjesec, nego Gospodin. Tada se to Bijelo Svjetlo ponovno pojavilo sa Krunom Trnja uokolo. Bilo je to iskustvo koje oduzima dah. Tako da sam odlučio to zabilježiti. Tada je nekoliko minuta kasnije Gospodin progovorio.

 

Proroštvo:

Ja jesam, Ja jesam, Ja jesam. Ja sam ono što vidiš; Ja sam ono što dodiruješ; Ja sam ono što želiš biti. Te stvari pripadaju Bogu. One jesu Bog. Kroz Proroštva možeš vidjeti, i možeš razumjeti načine i puteve Jahvine. Ali samo je JEDAN Jahve. Možeš željeti što želiš; možeš igrati koje god igre želiš, ali samo je JEDAN Jahve, JEDAN Isus Krist, JEDAN Sveti Duh: JEDAN BOG. Načini čovjeka su zli. Načini čovjeka su nečisti. Nije važno nazivaš li sebe propovjednikom. Nije važno nazivaš li se Predsjednikom Sjedinjenih Država. Čovjekove stvari su zle, su pakosne, i nečiste su.

Ako želiš biti blizu Bogu, Jahvi, Isusu Kristu, i Svetom Duhu; moraš čitati Bibliju. Moraš uzimati Gospodnju večeru. Morate voljeti jedan drugoga, Ljubavlju Krista, Ljubavlju Svetog Duha, Ljubavlju Jahve.

Stvari na ovom planetu će postati vrlo teške u nadolazećim godinama, na načine na koje nisi zamišljao da su mogući. Ali jer nisi uzeo Bibliju i čitao ju, i proučavao ju, i upoznao svojeg Oca Jahvu, Isusa Krista, i Svetog Duha. Bit ćeš iznenađen. Jer đavlova snaga će pasti na tebe brzinski – brzo – do točke. Da ćeš željeti da se nikada nisi rodio. Željet ćeš da nikada nisi poželio da budeš Bog. Jer to je razlog zbog kojeg je đavao pao, jer je htio biti Bog.

Ali Božje stvari pripadaju Bogu, Jahvi, Isusu Kristu, i Svetom Duhu. Vidjet ćeš, i čut ćeš, i sakrit ćeš se. Jer Božja Sila će pasti na planet zemlju sa Božjom osvetom. Ali reći ćeš sam sebi. Božja osveta – ali Bog je Ljubav, Ljubav, Ljubav, Ljubav. Pogledaj drugu stranu novčića, čitaj stari Zavjet. Jer Bog će ukoriti ono što je prljavo, što je zlo, što nije od Njega. Jesi li razumio što sam upravo rekao? Ako nisi – bolje uzmi Bibliju. Jer đavao je spreman, antikrist je spreman, sila zla je spremna. Jer čišćenje ovog planeta je došlo do točke gdje ću pustiti snage da očiste ono što je prljavo. Da ukore što treba biti ukoreno. Da spase što treba biti spašeno.

Znam krajnji ishod. Znam Božje stvari, jer Ja sam Bog. Gledaj i vidi stvari oko sebe. Gledaj i vidi kako je Bog ispravio stvari u prošlosti, i gledaj i vidi kako će Bog ispraviti stvari u budućnosti. Čitaj Knjigu Otkrivenja. Čitaj Riječi Božje. Po Sili, po Izravnosti Svetog Duha; vidjet ćeš i razumijeti da je ono što govorim istinito.

Sustav vrijednosti ovog svijeta je pao do točke – da nema nikakvog sustava vrijednosti. Ljudi idu, i čine što žele, kada to žele. Ne traže Mene. Traže svoje idole, svoju imovinu, svoje prohtjeve; traže čak i svoje strahove. Ali sve to dolazi kraju. Jer sam postavio datum i vrijeme, i već ste ušli u prve faze početka kraja. Sjećaš li se datuma 2. Prosinca, 1990. Zapamti da sam ti rekao da ga tetoviraš na svoje kapke. To je bio početak, početka, početka kraja. Nastavite činiti svoje pakosne zle stvari, svoje grešne stvari, i razgovarat ćemo uskoro sa Silom Jahvinom koja pada na ovaj vaš maleni planet. Jer stvari đavla su stvari jame.

Zapamti, ako želiš da te spasim – moli imoli, uzimaj Gospodnju večeru, pokaj se, traži svoju braću i sestre sa Ljubavlju i Silom Svetog Duha. To je sve što ću reći ovog datuma i u ovo vrijeme. Jer Moja Ruka će pasti na ovaj planet bez milosrđa, bez sažaljenja. Jer stvari đavla dolaze kraju. Tako kaže Jahve. Tako kaže Sveti Duh. Tako kaže Isus Krist Nazarećanin. (gotovo)

putthelightin.com courtesy of prophecy.org

Leave a Reply