Proroštva na hrvatskom

Proroštva, vizije, događaji i snovi

 

Od Jahve Boga, Isusa Krista i Svetog Duha

dani Raymondu Aguileiri.

 

“Jahvina Riječ za danas:
“Moj Sin Isus Krist dolazi. PRIPREMITE se!”

 


52. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 15. Svibnja 1992. na Engleskom.
58. Proroštvo i vizija – Očistite svoje Srce
78. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Lipnja 1992. u 12:01 podne na jezicima i Španjolskom
94. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 16. Lipnja 1992. u 15:04 utorak u jezicima engleskom i nerazumljivim jezicima
98. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 18. Lipnja 1992.u 11h na Engleskom.
157. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 15. Srpnja 1992. u 14:18, srijedu na Španjolskom.
221. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Listopada 1992. u 22:50 na španjolskom.
287. Proroštvo – Islam će biti način budućnosti
311. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 26. Ožujka 1993. u 22:09 na engleskom
322. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 4. Svibnja 1993. u 12:57 na Španjolskom
342. Proroštvo i Vizija dani Raymondu Aguileri 29. Kolovoza 1993. u 10:15.
729. Vizija – Željezna vrata su crkva
742. Proroštvo i Vizija dani Raymondu Aguileri 3. Lipnja 1995. u 10h.
869. Proroštva i vizije – Isus pleše sa Svojom Nevjestom
997. Događaj, vizija, proroštvo dani Raymondu Aguileri 18. Prosinca 1996. u 15:17 na engleskom.
1123. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Studenog 1997. u 20:30.
1156. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 7. Ožujka 1998. u 7:13.
1575. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Siječnja 2001. u 13:45.
1900. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 21. Prosinca 2006. u 2:14
1935. Događaj dan Raymondu Aguileri 29. Studenog 2008. u 14:30
2073. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 20. Prosinca 2011 u 16:19.
2155. Proroštvo – Zub sa Karijesom
2274. Proroštvo – London, Pariz i Izrael će biti napadnuti
2285. Proroštvo – Ljudi trebaju prestati slijediti čovječju crkvu
2286. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 4. Lipnja 2015. u 8:15
2293. Proroštvo – Kada biste trebali tražiti Boga?
2311. Proroštvo – Ispraznost, ponos, ego, novac, ljubomora, arogancija i idoli
2339. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Travnja 2015. u 6h.

 

putthelightin.com courtesy of prophecy.org