287. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 6. Veljače 1993. u 20:46 na Engleskom i nerazumljivim jezicima.

Islam, Islam će biti način budućnosti. Antikrist, lažni prorok će jesti Islam, probavljat će ga, obožavat će ga, živjet će ga. Sjetite se Mojih Riječi. Islam će biti način đavla, bit će način antikrista. Islam. Zapamtite Riječi. Tako kaže Jahve, Isus Krist, i Sveti Duh, način, manira budućnosti, đavla. Islam, i zvijezda glavnog grada đavla. Islam. Tako kaže Jahve, tako kaže Isus Krist, tako kaže Sveti Duh. Moja Djeco, Moji Sveci, Moje Ovce, Moja Janjadi, budite pažljivi. Budite mudri. Budite jaki. Jer Islam je ovdje. Jer Islam će pokušati uništiti Read More …