2155. Proroštvo dano Raymondu Aguileri 14. Prosinca 2012. u 11:54

Gospodin mi je pokazao sliku zuba sa karijesom. Tada je rekao, “Vidiš li karijes, Reymundo?” Rekao sam, “Da.” Vidiš li kako je bijeli dio zuba postao taman i crn. Rekao sam, “Da.” Tada je Gospodin rekao, “Tako je sa Tijelom Kristovim. Zlo i grijeh jedu ono što je čisto i bijelo. To se događa od crkvenih vođa pa sve do prosječne osobe koja traži Jahvu, Isusa Krista i Svetog Duha. Sotona ih ugrize i oni padnu. Ljudi trebaju čitati svoje Biblije, moliti se, uzimati Gospodnju večeru. Đavao nije budala kada Read More …